Chung kết siêu cúp TBN – Kền kền trắng sải cánh trên đất á