CHRISTIAN VIERI | Bò mộng lang thang, muôn vàn tiếc nhớ